dota 1 Nghề nghiệp và cơ hội tự do

Báo cáo thể thao pháp lý đã hoạt động được hơn năm năm với tư cách là trang web tin tức và thông tin hàng đầu cho ngành công nghiệp cá cược thể thao vì nó đã bắt đầu trở nên hợp pháp và mở rộng khắp Hoa Kỳ.

LSR liên tục đánh giá các tài nguyên viết và chỉnh sửa của nó. Bạn có thể thấy đội ngũ nhân viên và dịch giả tự do hiện tại nơi đây.

Chúng tôi thường tìm kiếm các nhà văn mới cho các vị trí sau. Mặc dù chúng tôi luôn luôn mở cửa ngay lập tức, nhưng chúng tôi sẽ xem xét bất kỳ nhà văn đủ điều kiện nào trong dài hạn.

Phóng viên tự do

LSR luôn tìm kiếm các nhà văn có thể bao gồm ngành công nghiệp cá cược thể thao ở Mỹ khi nó tiếp tục phát triển. Các chuyên gia trong ngành, các nhà lập pháp và nhiều hơn nữa chuyển sang LSR Đối với những tin tức mới nhất trong lĩnh vực này.

Chúng ta đang tìm kiếm điều gì trong vai trò? Một người nào đó:

  • Có kinh nghiệm bao gồm các ngành công nghiệp, lập pháp và/hoặc nhịp đập quy định.
  • Có thể làm việc tốt trong thời hạn và xác định những câu chuyện tin tức phá vỡ.
  • Sản xuất bản sao sạch cần ít công việc từ một biên tập viên.
  • Có thể sở hữu một nhịp và phát triển tính năng và câu chuyện doanh nghiệp.
  • Một kiến ??thức làm việc về cá cược thể thao và các ngành thể thao giả tưởng hàng ngày ở Mỹ.

Tiếp xúc [Email được bảo vệ] để chỉ ra sự quan tâm của bạn.

Người viết nội dung cá cược thể thao

Ngành công nghiệp cá cược thể thao Hoa Kỳ không ngừng phát triển và mở rộng, điều đó có nghĩa là Báo cáo thể thao pháp lý Cần nhiều trang tài nguyên hơn để giáo dục và thông báo cho công chúng. Điều này có thể bao gồm thông tin về tính hợp pháp của cá cược thể thao ở các tiểu bang khác nhau, thông tin về sách thể thao và các cách hợp pháp để đặt cược.

Chúng tôi hỏi gì về một người viết nội dung trang tại LSR?

  • Nghiên cứu chủ đề được gán cho họ để tạo ra các trang sâu và có thẩm quyền.
  • Viết một cách dễ tiếp cận và dễ hiểu cho người đọc trung bình nhưng có đủ chiều sâu và chuyên môn để thông báo cho ngay cả các chuyên gia trong ngành
  • Có một sự hiểu biết về ngành công nghiệp cá cược thể thao và/hoặc cách thức hoạt động của Sportsbooks.
  • Triển lãm chú ý đến chi tiết và cam kết về độ chính xác trong bản sao.

Các nhà văn ở các tiểu bang với các tùy chọn cá cược thể thao trực tuyến thường được ưa thích.

Tiếp xúc [Email được bảo vệ] để chỉ ra sự quan tâm của bạn.

Chính sách bảo mật
[lớp^= "wpforms-"]
[lớp^= "wpforms-"]