chuyen nhuong cau thu bong da hom nay Pat Evans

Phóng viên

Pat Evans là một nhà văn cho báo cáo thể thao pháp lý. Trong vai trò, Evans bao gồm luật cá cược thể thao và kinh doanh ở Bắc Mỹ.

Evans để mắt đến các phong trào lập pháp của các hóa đơn cá cược thể thao ở các bang trên khắp Hoa Kỳ và các tỉnh ở Canada, giữ tai trong các cuộc họp và điều trần. Khi thị trường hợp pháp hóa trong ngành công nghiệp mở rộng nhanh chóng, ông trò chuyện với các nhà khai thác cá cược thể thao để giữ cho các bên liên quan cập nhật.

Evans đã đến LSR sau khi dừng tại các môn thể thao văn phòng và Tạp chí kinh doanh Grand Rapids. Bài viết của ông đã xuất hiện trong một loạt các ấn phẩm, bao gồm cả môn thể thao, tuần tra thiết bị, hồi hộp và hướng dẫn sử dụng.

Tốt nghiệp Đại học bang Michigan đã xuất bản hai cuốn sách, Grand Rapids Bia và Bia Nevada.

Bài viết của Pat Evans:

Chính sách bảo mật
[lớp^= "wpforms-"]
[lớp^= "wpforms-"]